app_jsdt: removed local implementation for KSR.pv sub-module
authorDaniel-Constantin Mierla <miconda@gmail.com>
Thu, 23 May 2019 09:21:47 +0000 (11:21 +0200)
committerDaniel-Constantin Mierla <miconda@gmail.com>
Thu, 23 May 2019 09:21:47 +0000 (11:21 +0200)
- switch to use the one from core

src/modules/app_jsdt/app_jsdt_api.c

index bdb5feb..e313803 100644 (file)
@@ -158,21 +158,6 @@ int sr_kemi_jsdt_return_int(duk_context *J, sr_kemi_t *ket, int rc)
 /**
  *
  */
-static int jsdt_sr_return_pv_null(duk_context *J, int rmode)
-{
-       if(rmode==1) {
-               duk_push_lstring(J, "<<null>>", 8);
-       } else if(rmode==2) {
-               duk_push_lstring(J, "", 0);
-       } else {
-               duk_push_string(J, NULL);
-       }
-       return 1;
-}
-
-/**
- *
- */
 int sr_kemi_jsdt_return_xval(duk_context *J, sr_kemi_t *ket, sr_kemi_xval_t *rx)
 {
        switch(rx->vtype) {
@@ -205,371 +190,6 @@ int sr_kemi_jsdt_return_xval(duk_context *J, sr_kemi_t *ket, sr_kemi_xval_t *rx)
        }
 }
 
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_get_mode(duk_context *J, int rmode)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL)
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, rmode);
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv get: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, rmode);
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL) {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, rmode);
-       }
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       if(pv_get_spec_value(env_J->msg, pvs, &val) != 0) {
-               LM_ERR("unable to get pv value for [%s]\n", pvn.s);
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, rmode);
-       }
-       if(val.flags&PV_VAL_NULL) {
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, rmode);
-       }
-       if(val.flags&PV_TYPE_INT) {
-               duk_push_int(J, val.ri);
-               return 1;
-       }
-       duk_push_lstring(J, val.rs.s, val.rs.len);
-       return 1;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_get(duk_context *J)
-{
-       return jsdt_sr_pv_get_mode(J, 0);
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_getw(duk_context *J)
-{
-       return jsdt_sr_pv_get_mode(J, 1);
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_gete(duk_context *J)
-{
-       return jsdt_sr_pv_get_mode(J, 2);
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_push_valx (duk_context *J, int rmode, int vi, str *vs)
-{
-       if(rmode==1) {
-               duk_push_int(J, vi);
-       } else {
-               duk_push_lstring(J, vs->s, vs->len);
-       }
-       return 1;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_get_valx (duk_context *J, int rmode)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-       int xival = 0;
-       str xsval = str_init("");
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       if(duk_get_top(J)<2) {
-               LM_ERR("too few parameters [%d]\n", duk_get_top(J));
-               return jsdt_sr_return_pv_null(J, 0);
-       }
-       if(rmode==1) {
-               if(!duk_is_number(J, 1)) {
-                       LM_ERR("invalid int parameter\n");
-                       return jsdt_sr_return_pv_null(J, 0);
-               }
-               xival = duk_to_int(J, 1);
-       } else {
-               if(!duk_is_string(J, 1)) {
-                       LM_ERR("invalid str parameter\n");
-                       return jsdt_sr_return_pv_null(J, 0);
-               }
-               xsval.s = (char*)duk_to_string(J, 1);
-               xsval.len = strlen(val.rs.s);
-       }
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL) {
-               return jsdt_sr_pv_push_valx(J, rmode, xival, &xsval);
-       }
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv get: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return jsdt_sr_pv_push_valx(J, rmode, xival, &xsval);
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL) {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return jsdt_sr_pv_push_valx(J, rmode, xival, &xsval);
-       }
-
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       if(pv_get_spec_value(env_J->msg, pvs, &val) != 0) {
-               LM_ERR("unable to get pv value for [%s]\n", pvn.s);
-               return jsdt_sr_pv_push_valx(J, rmode, xival, &xsval);
-       }
-       if(val.flags&PV_VAL_NULL) {
-               return jsdt_sr_pv_push_valx(J, rmode, xival, &xsval);
-       }
-       if(val.flags&PV_TYPE_INT) {
-               duk_push_int(J, val.ri);
-               return 1;
-       }
-       duk_push_lstring(J, val.rs.s, val.rs.len);
-       return 1;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_getvs (duk_context *J)
-{
-       return jsdt_sr_pv_get_valx(J, 0);
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_getvn (duk_context *J)
-{
-       return jsdt_sr_pv_get_valx(J, 1);
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_seti (duk_context *J)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       if(duk_get_top(J)<2) {
-               LM_ERR("too few parameters [%d]\n", duk_get_top(J));
-               return 0;
-       }
-       if(!duk_is_number(J, 1)) {
-               LM_ERR("invalid int parameter\n");
-               return 0;
-       }
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL)
-               return 0;
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv get: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return 0;
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL) {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       val.ri = duk_to_int(J, 1);
-       val.flags |= PV_TYPE_INT|PV_VAL_INT;
-
-       if(pv_set_spec_value(env_J->msg, pvs, 0, &val)<0) {
-               LM_ERR("unable to set pv [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-
-       return 0;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_sets (duk_context *J)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       if(duk_get_top(J)<2) {
-               LM_ERR("too few parameters [%d]\n", duk_get_top(J));
-               return 0;
-       }
-
-       if(!duk_is_string(J, 1)) {
-               LM_ERR("invalid str parameter\n");
-               return 0;
-       }
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL)
-               return 0;
-
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       val.rs.s = (char*)duk_to_string(J, 1);
-       val.rs.len = strlen(val.rs.s);
-       val.flags |= PV_VAL_STR;
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv set: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return 0;
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL) {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-       if(pv_set_spec_value(env_J->msg, pvs, 0, &val)<0) {
-               LM_ERR("unable to set pv [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-
-       return 0;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_unset (duk_context *J)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL)
-               return 0;
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv unset: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return 0;
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL)
-       {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       val.flags |= PV_VAL_NULL;
-       if(pv_set_spec_value(env_J->msg, pvs, 0, &val)<0)
-       {
-               LM_ERR("unable to unset pv [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-
-       return 0;
-}
-
-/**
- *
- */
-static int jsdt_sr_pv_is_null (duk_context *J)
-{
-       str pvn;
-       pv_spec_t *pvs;
-       pv_value_t val;
-       sr_jsdt_env_t *env_J;
-       int pl;
-
-       env_J = jsdt_sr_env_get();
-
-       pvn.s = (char*)duk_to_string(J, 0);
-       if(pvn.s==NULL || env_J->msg==NULL)
-               return 0;
-
-       pvn.len = strlen(pvn.s);
-       LM_DBG("pv is null test: %s\n", pvn.s);
-       pl = pv_locate_name(&pvn);
-       if(pl != pvn.len) {
-               LM_ERR("invalid pv [%s] (%d/%d)\n", pvn.s, pl, pvn.len);
-               return 0;
-       }
-       pvs = pv_cache_get(&pvn);
-       if(pvs==NULL) {
-               LM_ERR("cannot get pv spec for [%s]\n", pvn.s);
-               return 0;
-       }
-       memset(&val, 0, sizeof(pv_value_t));
-       if(pv_get_spec_value(env_J->msg, pvs, &val) != 0) {
-               LM_NOTICE("unable to get pv value for [%s]\n", pvn.s);
-               duk_push_boolean(J, 1);
-               return 1;
-       }
-       if(val.flags&PV_VAL_NULL) {
-               duk_push_boolean(J, 1);
-       } else {
-               duk_push_boolean(J, 0);
-       }
-       return 1;
-}
-
-
-const duk_function_list_entry _sr_kemi_pv_J_Map[] = {
-       { "get", jsdt_sr_pv_get, 1 /* 1 args */ },
-       { "getw", jsdt_sr_pv_getw, 1 /* 1 args */ },
-       { "gete", jsdt_sr_pv_gete, 1 /* 1 args */ },
-       { "getvn", jsdt_sr_pv_getvn, 2 /* 2 args */ },
-       { "getvs", jsdt_sr_pv_getvs, 2 /* 2 args */ },
-       { "seti", jsdt_sr_pv_seti, 2 /* 2 args */ },
-       { "sets", jsdt_sr_pv_sets, 2 /* 2 args */ },
-       { "unset", jsdt_sr_pv_unset, 1 /* 1 args */ },
-       { "is_null", jsdt_sr_pv_is_null, 1 /* 1 args */ },
-       { NULL, NULL, 0 }
-};
 
 /**
  *
@@ -1803,14 +1423,6 @@ duk_ret_t dukopen_KSR(duk_context *J)
        duk_put_prop_string(J, -2, "KSR");  /* -> [ ... global ] */
        duk_pop(J);
 
-       /* special modules - pv.get(...) can return int or str */
-       duk_push_global_object(J);
-       duk_push_object(J);  /* -> [ ... global obj ] */
-       duk_put_function_list(J, -1, _sr_kemi_pv_J_Map);
-       duk_put_prop_string(J, -2, "KSR_pv");  /* -> [ ... global ] */
-       duk_pop(J);
-       duk_eval_string_noresult(J, "KSR.pv = KSR_pv;");
-
        duk_push_global_object(J);
        duk_push_object(J);  /* -> [ ... global obj ] */
        duk_put_function_list(J, -1, _sr_kemi_x_J_Map);
@@ -1821,10 +1433,6 @@ duk_ret_t dukopen_KSR(duk_context *J)
        /* registered kemi modules */
        if(emods_size>1) {
                for(k=1; k<emods_size; k++) {
-                       if(emods[k].kexp == sr_kemi_exports_get_pv()) {
-                               LM_DBG("skip registering the core KSR.pv module\n");
-                               continue;
-                       }
                        n++;
                        _sr_crt_J_KSRMethods = _sr_J_KSRMethods + n;
                        snprintf(mname, 128, "KSR_%s", emods[k].kexp[0].mname.s);